/за Числата и Хората

Важните числа в живота на всеки. Да научим простата азбука на всички народи по света, езика на който можем да говорим всички – простата азбука на числата от нула до девет!.. А кое е твоето любимо число?

Какво означава числото на моята лична година?

З а хората винаги е било интересно да разберат повече за себе си и да знаят какво ги очаква. Науката за числата – [...]

By | May 22nd, 2016|за Числата и Хората|0 Comments
Load More Posts